Trucades als usuaris de teleassistència per fer falsos serveis de manteniment.

L’Oficina de Consum de la Garrota informa:
“Els mossos d’esquadra ens informen que usuaris/àries del Teleassistència han rebut trucades dient que seran visitats per fer manteniments del servei. Aquestes trucades no tenen res a veure amb el servei i per això els usuaris/àries no els han d’atendre.”