Tràmits on-line

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.
Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.  

Web

Mitjançant la signatura digital podeu operar amb diferents administracions via on-line.
L’idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Web

La Plataforma es configura com un portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, d’acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic.

 Web

Oblideu-vos del paper: l’e.FACT servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes i els seus proveïdors per a la recepció de les factures electròniques.  

Web

Notificacions electròniques per usuaris i administració.  

Web

Tràmits electrònics REGISTRE CIVIL per a usuaris.

Web