Perfil del Contractant

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l’Ajuntament de Besalú.

Per accedir a tota la informació cliqueu aquí