Rocòdrom municipal

El rocòdrom és una instal·lació esportiva dissenyada per a la pràctica de l’escalada. Només pot ser utilitzada per a aquesta activitat.

L’escalada és un esport que pot comportar un alt risc per a l’usuari i per a practicar-lo cal anar equipat i estar format convenientment o tutelat per un tècnic.


Contacteu amb el Centre Excursionista Besalú per obtenir el formulari de sol·licitud d’alta o actualització: roc@besalu.cat