Piscina municipal

La piscina municipal és una instal·lació esportiva dissenyada per a la pràctica de del bany i la natació. L’Ajuntament de Besalú n’és la propietària i gestora.
És d’interès de l’Ajuntament que les entitats esportives locals puguin realitzar la seva activitat esportiva en les instal·lacions esportives municipals. L’entitat oficial anomenada Besalú Club Natació requereix d’espais esportius convencionals per la realització́ de la seva pràctica esportiva i els seu objectiu principal és el foment de l’esport de natació i formació de les seves especialitats. Per aquest motiu existeix un conveni de col·laboració́ de les dues parts per ajudar a la promoció́ de l’esport al nostre municipi i per a la millora de la qualitat esportiva dels nostres esportistes.

NORMES PISCINA


Contacteu amb el Besalú Club Natació per obtenir el formulari de sol·licitud d’alta d’associat o informació sobre cursets, entrenaments i competicions: besalucn@besalu.cat
Contacteu amb l’Ajuntament de Besalú pel formulari de sol·licitud d’abonament o informació sobre entrades, reserves per a grups i altres qüestions: ajuntament@besalu.cat


piscina besalú arc s marti

C Pirineu Besalu 2010