Ordenances fiscals

Consulta les ordenances fiscals de l’ajuntament de Besalú

Ordenances fiscals i preus públics per l’exercici 2022


Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2021
idem que les ooff 2020, ja que no hi va haver cap modificació


Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2020


Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2019


Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2018


Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2017

Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2016


Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2015