Ordenances fiscals

Consulta les ordenances fiscals de l’ajuntament de Besalú

Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2024
Ordenances fiscals i preus públics per l’exercici 2023  idem que les ooff 2022
Edicte de la modificació ooff 21: reguladora de preus públics
Ordenances fiscals i preus públics per l’exercici 2022
Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2021  idem que les ooff 2020, sense cap modificació
Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2020
Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2019
Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2018
Edicte aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per al 2018
Edicte sobre l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal 18 i correcció d’errades
Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2017
Edicte sobre l’aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017
Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2016
Edicte sobre l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 2016
Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2015
Edicte sobre l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 2015