Inventari del patrimoni

Clica aquí per conèixer l‘inventari general del patrimoni de l’Ajuntament de Besalú en relació amb els béns immobles que pertanyen a l’ens.


Clica aquí per conèixer l’inventari de béns mobles de valor històric i artístic de l’Ajuntament de Besalú en relació amb els béns mobles de valor històric i artístic que pertanyen a l’ens.


Clica aquí per conèixer l’inventari de vehicles oficials de l’Ajuntament de Besalú en relació amb els cotxes, furgonetes, motos o camions estan en possessió de l’ens.