Resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments

En aquest apartat podreu consultar l’informe anual dels resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentats.

Any 2023 – Informe anual dels resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentats.

Any 2022 – Informe anual dels resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentats.

Any 2021 – Informe anual dels resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentats.

Any 2020 – Informe anual dels resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentats.

Any 2019 – Informe anual dels resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentats.