Reglament de participació vilatana

El Reglament de Participació Vilatana de Besalú reafirma el compromís de l’Ajuntament amb una democràcia participativa. Estableix les bases legals per involucrar activament els ciutadans en les decisions locals, fomentant la transparència i la inclusió. Aquest document crea un marc propici per al diàleg constructiu i la cohesió comunitària, impulsant una governança més efectiva.

Reglament de participació vilatana de Besalú