Procés participatiu

L’Ajuntament de Besalú obre un procés participatiu per reflexionar i repensar com ha de ser el municipi els propers anys.

Quines accions han de ser les prioritàries? Tu decideixes en el pressupost. Participa en els pressupostos participatius!

 • Procés participatiu 2023

  Estat d’execució 100%. Reformes del Prat de Sant Pere

  Taller deliberatiu corresponent a la segona fase del procés de participació ciutadana sobre la reforma del Part de Sant Pere

  El projecte de millora s’acompanya d’un procés deliberatiu a partir de diversos canals d’informació i diàleg oberts a la participació dels veïns i veïnes de la vila interessats a opinar sobre els usos i les característiques del Prat de Sant Pere. L’objectiu del procés de participació ciutadana rau a recollir valoracions i propostes que l’Ajuntament prendrà.

  Abans de presentar el buidatge de resultats de la sessió deliberativa de debat entorn una proposta de millora convé recordar que el procés participatiu s’ha dividit en dues
  fases:

  – Una fase de diagnosi (prèvia a l’elaboració d’una proposta inicial de millora) que s’ha canalitzat a través d’un qüestionari de diagnosi en línia i d’un taller participatiu de caràcter presencial. Els resultats d’aquesta primera fase s’han pres en consideració a l‘hora d’elaborar un esborrany inicial de projecte de millora.
  – Una segona fase (posterior a l’elaboració d’una proposta de millora) que s’ha vehiculat a través d’un taller participatiu per a debatre i validar amb la ciutadania una proposta tècnica inicial de reforma urbanística.

  Taller participatiu de debat i validació d’un esborrany de proposta tècnica de millora – buidatge de resultats (març 2023)

  L’estat d’execució del procés participatiu del 2023 per la millora del Prat de Sant Pere destaca per la inclusió de les aportacions de la comunitat en els diferents àmbits. Mitjançant la recollida de valoracions i criteris dels participants, es va desenvolupar un esborrany inicial de projecte que ha estat implementat en fases successives.

  Les obres dels usos, iniciades el 2024, reflecteixen la consideració dels anhels i les necessitats expressades per la comunitat, amb una previsió de finalització el 2025. Paral·lelament, les característiques urbanístiques, iniciades el 2023, busquen preservar l’essència de l’entorn i millorar la seva funcionalitat, amb un pla de finalització per al 2025.

  Pel que fa a la mobilitat, l’inici de les obres el 2023 destaca la prioritat de millorar l’accessibilitat i la seguretat a l’àrea, amb previsió de finalització també el 2025. Aquest compromís amb els terminis s’ha guiat per les aportacions ciutadanes recollides en el procés participatiu del 2023.

  Aquesta iniciativa, que abraça una perspectiva comunitària en la presa de decisions, simbolitza una gestió inclusiva i transparent del desenvolupament urbà. Amb la finalització prevista el 2025, aquest procés participatiu assegura la creació d’un Prat de Sant Pere que no només compleix amb les necessitats pràctiques sinó que també reflecteix la identitat i les aspiracions de la comunitat local.

 • Procés participatiu 2022

  PROJECTE DE MILLORA DEL PRAT DE SANT PERE

  El projecte de millora s’acompanya d’un procés deliberatiu a partir de diversos canals d’informació i diàleg oberts a la participació dels veïns i veïnes de la vila interessats a opinar sobre els usos i les característiques del Prat de Sant Pere. L’objectiu del procés de participació ciutadana rau a recollir valoracions i propostes que l’Ajuntament prendrà.

  En consideració l’hora de desenvolupar el projecte de millora.

  Cronograma

  Una fase de diagnosi (prèvia a l’elaboració d’una proposta inicial de millora) que es canalitzarà a través d’un qüestionari de diagnosi en línia i d’un taller participatiu de caràcter presencial. Els resultats d’aquesta primera fase es prendran en consideració a l’hora d’elaborar un esborrany inicial de projecte de millora.

  Una segona fase (posterior a l’elaboració d’una proposta de millora) que es vehicularà a través de dos tallers participatius. Les sessions serviran per debatre i validar amb la ciutadania la proposta tècnica de reforma urbanística.

  L’estat d’execució del procés participatiu del 2022 per la millora del Prat de Sant Pere reflecteix un compromís amb la participació ciutadana en la definició del futur d’aquest espai. Les obres per als usos, característiques i la mobilitat van iniciar-se amb resolució el 2023 i es preveu que conclouran el 2024.

  Les intervencions en els usos estan destinades a transformar l’àrea, incorporant suggeriments de la comunitat. Paral·lelament, les obres centrades en les característiques del Prat de Sant Pere busquen realçar i preservar els elements distintius de l’entorn.

  Pel que fa a la mobilitat, les actuacions iniciades el 2023 tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat i la seguretat a l’àrea. Aquest procés participatiu no només promou una gestió inclusiva i transparent, sinó que també crea un espai per a la col·laboració entre l’Ajuntament i els ciutadans.

  Amb les obres programades per acabar el 2024, aquest procés participatiu del 2022 simbolitza una visió compartida i una comunitat que guia les transformacions de l’entorn, assegurant que el Prat de Sant Pere es converteixi en un espai més sostenible, funcional i representatiu dels valors locals.

 • Procés participatiu 2021

  Què es pregunta?

  El procés participatiu IE Salvador qüestiona a alumnes i professors del centre com voldrien que fos el nou centre educatiu. Es divideix en dos grans grups:

  1. Com han de ser els espais docents?
  2. Com han de ser els espais de suport docent?
  3. Com han de ser els espais relacionals?
  4. Com han de ser els espais d’administració?
  5. Com han de ser les instal·lacions i els serveis?
  6. Com han de ser els espais exteriors?

  Eines que s’han utilitzat

  Durant el procés s’han realitzat diferents preguntes a alumnes i professorat i s’han estudiat quines eren les necessitats i quines són les propostes del centre. Mitjançant una ponderació s’ha arribat a un resultat final.

  També s’han generat document com

  Resultats

  Després del buidatge de dades s’ha arribat a la conclusió de que el centre que volem ha de tenir

  1. Sala de professorat amb pica
  2. Pica a totes les aules ordinàries
  3. Rotulació de les classes i indicacions amb els colors corporatius
  4. Tancament del centre i espais exteriors: es proposa adequar el carrer Pare Pujiula per tal de que sigui més segur (treure la vegetació i fer la vorera més gran).
  5. Sistema gradulux per totes les aules d’orientació sud
  6. Aprofitar el sistema de calefacció de biomassa
  7. Unificar la instal·lació elèctrica del centre escolar i el pavelló
  8. El magatzem del cicle infantil ha de ser com a mínim 15 m2
  9. Fer accés directe del pati d’infantil fins al magatzem per facilitar l’intercanvi de jocs

  Document de retorn amb totes les dades de les enquestes.

  L’estat d’execució del procés participatiu del 2020 a l’Institut d’Educació Salvador reflecteix una col·laboració fructífera entre alumnes, professors i comunitat en la definició del nou centre educatiu. Les obres, iniciades a finals de 2020 i finalitzades el 2021, han materialitzat les inquietuds i suggeriments recollits en el procés participatiu.

  Les millores inclouen una nova sala de professorat amb pica, picades a totes les aules, rotulació amb els colors corporatius i indicacions clares. S’ha proposat el tancament del centre i la readequació del carrer Pare Pujiula per augmentar la seguretat.

  A més, s’han implementat sistemes com el Gradulux a les aules d’orientació sud i l’ús de calefacció de biomassa. La unificació de les instal·lacions elèctriques del centre escolar i el pavelló millora l’eficiència energètica.

  Destacable és l’atenció a detalls com l’ampliació del magatzem del cicle infantil i la creació d’un accés directe del pati d’infantil al magatzem, facilitant l’intercanvi de jocs. Aquesta execució exemplifica un model de participació ciutadana que no només millora les instal·lacions educatives sinó també fomenta una comunitat escolar més cohesionada i compromesa.

   

 • Procés participatiu 2019

  18 Participació

  Coneix tota la informació del procés de pressupostos participatius 2019 en els següents links

  L’estat d’execució del procés participatiu del 2019 a Besalú, enfocat en la col·locació de dos passos de vianants a la Carretera d’Olot, reflecteix un compromís continu amb la millora de la seguretat viària. El projecte, situat estratègicament a l’alçada del supermercat i prop de la rotonda, té com a element destacat la instal·lació d’enllumenat per millorar la visibilitat nocturna.

  Avaluat amb un pressupost aproximat de 30.000 €, les obres van iniciar-se amb eficàcia el 2020, demostrant la resposta àgil de l’Ajuntament a les necessitats ciutadanes. La finalització del projecte durant el 2021 subratlla la dedicació en respectar els terminis i garantir la qualitat de l’execució.

  Aquesta iniciativa consolida el diàleg continu entre l’Ajuntament i la comunitat, reforçant la participació ciutadana en la presa de decisions que afecten el seu entorn. El resultat no només millora la seguretat viària sinó que també enriqueix l’entorn urbà amb la millora de la il·luminació pública. Així, l’estat d’execució d’aquest procés participatiu destaca com un exemple d’èxit en la traducció de les necessitats locals en accions tangibles que beneficien la comunitat en la seva totalitat.

 • Procés participatiu 2018

  18 Participació

  Coneix tota la informació del procés de pressupostos participatius 2018 en els següents links:

  L’estat d’execució del procés participatiu del 2018 a Besalú, amb un pressupost de 50.000 € per al canvi d’ubicació de les parades de bus, destaca per la transparència i compromís amb la comunitat. El procés va permetre la contribució activa dels ciutadans en decisions crucials sobre la mobilitat. Les opinions recollides van conduir a l’aprovació d’un projecte específic per la Junta de Govern Local el 2 d’abril de 2019. Les obres, iniciades el 2019 i completades el 2020, reflecteixen una resposta eficient i el compromís d’escoltar les veus ciutadanes, reforçant la relació entre l’Ajuntament i la comunitat.