Consell Municipal de Dones

El Consell Municipal de Dones és l’òrgan de consulta i participació democràtica de les dones de Besalú i de les seves associacions en els assumptes municipals.

El Consell té com a finalitat l’elaboració de propostes per a fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, educativa i social del municipi de Besalú.

Podeu consultar el reglament clicant aquí.