PARTICIPACIÓ VILATANA

 

Espai de participació vilatana del municipi de Besalú

La participació vilatana esdevé un element important en la societat actual, per aquest motiu s’ha donat més protagonisme, amb un espai específic de participació vilatana a la pàgina web de l’Ajuntament de Besalú, a aquesta eina. En aquest espai obert tot vilatà pot trobar diferents canals de participació actius sobre diferents aspectes que afecten i tenen a veure amb l’àmbit municipal, amb la voluntat d’estar en constant evolució i d’incorporar nous elements de participació.