Presentacò del llibre “La Modesta” de Rosa Maria Moret.