Ordenança en curs – domini públic municipal de l’activitat comercial

Consulta quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d’elaboració? Aquí pots veure l’estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Any 2021

Ordenança reguladora del domini públic municipal de l’activitat comercial