OFERTA DE TREBALL

  • Concursos públics

    Si consultes periòdicament aquest apartat, t’assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l’ens. En sabràs, entre d’altres, els requisits d’accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

  • Desenvolupament del concursos

    Coneix aquí el desenvolupament dels processos de selecció de personal de les convocatòries de personal de l’ajuntament de Besalú

  • Resultats dels concursos

    En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.