Urbanisme

L’àrea d’urbanisme és la que s’encarrega de planejar, dirigir i coordinar els projectes d’obres en sòl urbà.

La seva gestió inclou els projectes d’obres dels equipaments i infraestructures i també és l’encarregada de gestionar els projectes de sanejament de l’aigua i el manteniment de l’enllumenat públic i de gestionar, tractar i planejar els espais no urbanitzables.

Comptem amb la vostra col·laboració per millorar la vila!

Per això posem al vostre abast les TIC per comunicar a l’ajuntament, via mòbil o altres dispositius, qualsevol incidència que trobeu a la via pública de Besalú:

ajuntament@besalu.cat

@Aj_Besalu