Protocol d’actuació en emergències humanes

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN EMERGÈNCIES HUMANES

 OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

L’acollida i la inserció de les persones nouvingudes, així com el treball per la convivència, la igualtat de drets i deures de la ciutadania i la cohesió social, esdevenen estratègiques per Besalú. En conseqüència, els objectius són:

 • Defensar el dret d’asil i els drets humans.
 • Defensar unes polítiques migratòries que ajudin a la integració i respecte dels drets humans.
 • Fonamentar una ciutadania crítica i compromesa amb la construcció d’un món més just.
 • Afavorir la convivència intercultural.
 • Entendre les diferències entre la immigració econòmica i els moviments migratoris causats per conflictes bèl·lics.
 • Promoure el desenvolupament integral de les persones refugiades, apàtrides o persones en especial situació de vulnerabilitat, a través de la seva plena integració en la societat.
 • Generar processos que ajudin a l’autonomia de les persones així com a la igualtat d’oportunitats.
 • Establir un treball en xarxa amb el conjunt de les administracions i entitats implicades.

El Protocol d’Actuació en Emergències Humanes respondrà a les següents línies estratègiques:

 1. La integració de les persones nouvingudes en el marc del respecte pel nostre sistema de valors democràtics, constitucionals, socials i jurídics, garantint els drets i els deures de tota la ciutadania, sense cap tipus de discriminació per qüestions de gènere, origen ni religió.
 2. La normalització de la prestació de serveis, la igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida de tots els ciutadans i totes les ciutadanes.
 3. La cohesió social i la convivència, des de la concertació i el consens social i polític a la vila.

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Protocol d’Actuació en Emergències Humanes té la voluntat de sumar recursos i sinèrgies, d’optimitzar-los i de racionalitzar-los. És per tot plegat que es vol afavorir la participació de la ciutadania i del teixit associatiu i empresarial per a treballar, conjuntament, des del consens i la concertació pel seu desplegament. Els objectius, les prioritats, el conjunt d’actuacions que integren el Protocol d’Actuació en Emergències Humanes s’han de fer amb la participació i el consens de totes les administracions, agents socials i entitats que actualment estan treballant, directa o indirectament en alguna de les fases de l’acollida. L’objectiu és corresponsabilitzar al teixit associatiu en la gestió dels programes i les actuacions, de manera que, sovint, són els propis ciutadans i ciutadanes que formen part de les entitats i associacions els qui donen serveis als seus conciutadans i conciutadanes, per tant, la concertació ciutadana és un aspecte fonamental a desenvolupar, basada en la participació ciutadana i el treball en xarxa.

NECESSITATS A COBRIR

 • Acollida temporal
 • Ajudes per cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, aigua, llum, gas, vestit…)
 • Educació
 • Salut
 • Atenció jurídica i assessorament legal
 • Atenció social i psicològica
 • Formació i integració al món laboral
 • Lleure

TIPUS D’AJUDA

emergencies