Pla de Barris

LLEI DE BARRIS 2007-2011 actualment en pròrroga

“Projecte Conviure amb la història”

Línies bàsiques del projecte:

  • Millorar la degradació del parc d’habitatges
  • Solucionar el mal estat de pavimentació i soterrar línies als carrers
  • Procurar la qualitat de l’entorn físic
  • Solucionar el dèficit d’equipaments públics
  • Crear plans i programes de caire socioeconòmic
  • Procurar l’augment d’activitats al municipi

TREBALL ALS BARRIS 2015

De l’execució pendent (està al 90%) del projecte de LLei de Barris  l’Ajuntament de Besalú ha creat dues places ocupacionals (desembre 2015/juny 2016).


 Actuacions ocupacionals D. 1 AGENTS D’OBRA PUBLICA. Antonio Serrano i Jose Pulido van ser les persones que, complint els requeriments exigits per els diferents Departaments i Serveis, van passar amb més puntuació  la selecció.

Aquesta és una actuació que permetrà entre d’altres accions l’arranjament de la obertura de C/ Major i Ganganell (1.11) relacionada amb l’obra Rehabilitació de l’espai cultural de Cal TRonc (2.5)

Aquesta actuació és possible gràcies a l’ajuda econòmica de diferents Departaments i Serveis públics que treballen per a la millora de l’ocupació que són:

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i el Servicio público de empleo estatal, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

RETOL

Informe de seguiment Pla de Barris 2013

Informe de seguiment Pla de Barris 2014