Deixalleria

La deixalleria és una instal·lació de recepció selectiva de residus municipals, orientada a residus especials en petites quantitats (com pintures, dissolvents, bateries…), residus voluminosos (com mobles, electrodomèstics…), vegetals, runes, així com altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar.

La deixalleria és una instal·lació que permet assolir nivells més alts de recollida selectiva i que també pot prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus.

La deixalleria està oberta de dilluns a dissabte matins de 9:00 a 13:00 h, excepte el dimecres que obre les tardes de 17:00 a 19:00 h. Horari durant el qual hi ha l’encarregat per tal d’informar l’usuari i garantir la correcta gestió dels materials aportats.


Situació, informació i contacte

Carrer Camp de les Forques, s/n – 17850 BESALÚ
email: ajuntament@besalu.cat


Funcionament d’una deixalleria