Habitatge

Des de l’any 2012, el Consell Comarcal de la Garrotxa tramita les sol·licituds d’obtenció de les cèdules de segona ocupació. Tot i que és competència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’acord amb el conveni de col·laboració signat amb el Consell Comarcal, l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Garrotxa ha assumit la responsabilitat de concedir aquest document que acredita que un habitatge que no sigui de nova construcció compleix amb les condicions previstes a la Llei pel dret a l’habitatge.

Altres tasques realitzades per l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Garrotxa són:

1. Assessorament i tramitació dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis residencials.

2. Assessorament i tramitació dels ajuts per a adquisició d’habitatge nou o usat.

3. Assessorament i tramitació dels ajuts per a construcció d’habitatges de protecció oficial.

4. Servei d’assessorament i inici de la tramitació per renovar els préstecs subsidiats, que són préstecs concedits amb ajuts, o bé de bonificació d’una part de la quota o en el tipus d’interès concedit, desqualificació d’habitatges de protecció oficial, denúncia d’infraccions en habitatges, entrada i revisió de les cèdules d’habitabilitat d’habitatge usat i de nova construcció.

5. Inscripció al registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial dels municipis de la comarca de la Garrotxa, excepte Olot.


Situació i contacte

Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22, planta baixa – 17800 OLOT

Tel. 972 274 999

Adreça electrònica: ctorrent@garrotxa.cat