Parc de salut

Els Parcs Urbans de Salut són conjunts d’aparells que conformen un circuit dissenyats per realitzar exercici físic moderat. Estan instal·lats a l’aire lliure i a l’espai públic, en aquells punts del municipi on hi ha una important afluència de persones i recursos socials i esportius pròxims.

Han estat dissenyats per una comissió multidisciplinària d’experts per tal de garantir-ne la seguretat, l’accessibilitat i la idoneïtat dels aparells i dels exercicis que s’hi realitzen així com un treball homogeni de tot el cos.  El resultat d’aquest treball de disseny es troba reflectit a la “Guia d’Itineraris Saludables i Parcs Urbans de Salut  –  Aproximació metodològica al seu disseny”

Els Parcs Urbans de Salut tenen com a objectiu la salut i no el rendiment esportiu. Els aparells que formen aquests parcs estan enfocats a realitzar un treball de prevenció, millora i/o manteniment dels moviments necessaris per a les activitats de la vida diària per així millorar la qualitat de vida de les persones.

Els aparells que formen els Parcs Urbans de Salut s’han dissenyat tenint en compte els següents criteris:

  • S’han escollit aparells que per fer treball analític (ex. glutis) i general (ex. el·líptica)
  • Estan pensats perquè els pugui utilitzar gran part de la població.
  • Són exercicis amb mínim impacte articular.
  • Estan pensats per respectar i millorar, en la mesura que es pugui, la higiene postural.
  • Tenen transferència positiva a les activitats de la vida diària.
  • S’han seleccionat aparells que ofereixin certa resistència al moviment per disminuir la velocitat d’execució i controlar-la.
  • Són moviments guiats i de fàcil execució.
  • Són aparells segurs (baranes de recolzament, material antilliscant, vores dels aparells arrodomides).

Els Parcs estan especialment dirigits a adults i gent gran.

Cada Parc Urbà de Salut compta amb un plafó general amb informació per utilitzar-lo correctament.

Planning parcs 2018 (1)