Consum

L’Ajuntament de Besalú i el Consell Comarcal de la Garrotxa, de forma conjunta, posen a disposició de la ciutadania una Oficina d’Informació al Consumidor.

Aquesta oficina té com objectius:

  • Informar, ajudar i orientar als consumidors i usuaris per a l’adequat exercici dels seus drets.
  • Atendre les denúncies, reclamacions i queixes dels consumidors o usuaris i, si és el, cas derivar-les a les entitats o organismes corresponents.
  • Mediar els conflictes que puguin tenir els consumidors i usuaris de la nostra comarca vers qualsevol empresa del territori espanyol.
  • Formar i educar en temes de consum als nostres ciutadans.
  • Controlar mitjançant inspeccions i anàlisis, els productes i serveis que hi ha en el mercat.

Us atendran tècnics del Consell Comarcal, gratuïtament, en aquelles qüestions o dubtes relacionades amb l’àmbit del consum, comerç, drets dels consumidors, compra/lloguer habitatge, serveis bancaris, vehicles, etiquetatge i garanties productes, serveis postvenda, assegurances i viatges.


Situació, informació i contacte

Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22 (planta baixa)

17800 – OLOT

Tel. 972 27 60 44

Adreça electrònica: consum@garrotxa.cat

http://www.garrotxa.cat/

Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00

També us podeu adreçar a les oficines de l’ajuntament de Besalú, on es recollirà i es tramitarà la vostra consulta que serà tramesa a un tècnic, que posteriorment es posarà en contacte telefònic amb vosaltres.