Escultures al carrer

L’any 1994, i per iniciativa de la província italiana de Frosinone, es féu una trobada internacional de joves artistes a Besalú. Com a resultat d’aquesta estada, algunes de les obres realitzades han quedat integrades en el paisatge de Besalú. En són exemple: 

  • les cadires que podem veure penjades a la paret de la casa de la Moneda al Carrer de Rocafort
  • la cadira alta clavada a terra en una instal·lació realitzada per Ester Baulida
  • l’escultura de Giuliano Giuliani que es troba on antigament hi havia l’antiga Sinagoga-
  • els contenidors rodons i d’acer que va instal·lar Franco Marrocco al costat de l’església de Sant Julià i que el temps i els habitants de Besalú s’han encarregat de convertir-los en jardineres de grans dimensions
  • el mòbil que Fausto Roma va posar a l’estret carreró que mena cap a la Plaça de la Sinagoga
  • les peces metàl·liques que Mimo Rossi va clavar a la paret de la Muralla.