Excepcionalitat per sequera. Informa’t sobre les restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’excepcionalitat. Besalú Semàfor taronja – Escenari d’excepcionalitat (25% de les reserves)

S’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris i hi ha una major reducció dels desembassaments. S’activen els recursos no convencionals en la seva totalitat i les extraccions subterrànies. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes.

El semàfor de la sequera clic aquí

Normativa per piscines clic aquí

 .