El director del CAP Besalú i l’equip de l’EAP presenten el programa de benestar emocional i salut comunitària. I el programa per a la promoció d’una alimentació saludable.

La psicòloga Gemma Grabalosa, és la referent de benestar emocional a Besalú.

 

Els equips d’atenció primària (EAP) incorporaran la figura del referent de benestar emocional comunitari. Es tracta d’un professional que desenvoluparà tasques de promoció i prevenció en salut emocional, adreçades als col·lectius que més ho necessiten.

Desenvoluparà les seves funcions en l’àmbit comunitari i poblacional, per tant, no tindrà població assignada. El seu desplegament constituirà un impuls per a l’atenció comunitària dels EAP.

El fet d’incorporar aquests professionals en els EAP, com a membres integrants orgànicament i funcionalment dels EAP, ha de contribuir a:

  • Augmentar i millorar la prevenció i la promoció del benestar emocional en la
  • Incrementar i millorar l’atenció a les persones amb malestar emocional i amb factors de risc psicosocials per tal d’evitar o minimitzar l’aparició de problemes de salut mental o d’addiccions.
  • Millorar el coneixement i la detecció precoç dels factors psicosocials de la comunitat que intervenen en el desenvolupament i progrés dels individus i en les relacions entre: individu-grup, social-ambient.
  • Sistematitzar la realització de grups psicoeducatius, col·laborant amb els professionals dels
  • Proporcionar formació als professionals dels EAP, de forma regular i sistemàtica, en tècniques de gestió emocional.
  • Vetllar per la no medicalització i la desmedicalització de temes relacionats amb el malestar
  • Promoure l’empoderament de la població per fer front als esdeveniments vitals

MÉS INFORMACIÓ: PROGRAMA DE BENESTAR EMOCIONA I SALUT COMUNITÀRIA

PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ D’UNA LIMENTACIÓ SALUDABLE I LA PREVENCIÓ A ABORDATGE DE MALATIES.