D’acord amb el que preveu la LLei General de Telecomunicacions 11/2022 de 28 de juny, les empreses no podran fer trucades amb finalitats comercials sense consentiment previ.

D’acord amb el que preveu la Llei General de Telecomunicacions 11/2022, de 28 de junya partir del 29 de juny d’enguany les empreses domiciliades en territori de l’Estat espanyol no podran fer trucades amb finalitats comercials o de publicitat sense el consentiment previ i exprés de la persona destinatària. Aquesta llei pretén fixar l’actuació de l’AEPD en relació al dret dels usuaris finals dels serveis de comunicacions interpersonals disponibles per al públic basats en la numeració per a no rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial .

Veure document aquí