CURS A OLOT DE MINDFULNESS GRATUÏT

Us animem a apuntar-vosal curs de Mindfulness presencial a Olot 100% gratuït, per treballadors i aturats!

Curs subvencionats pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.

A continuació, us detallem la informació:

ACCIÓ FORMATIVA INICI FINAL HORES HORARI
Mindfulness (Olot) 12/06/2021 17/07/2021 30 Dissabtes de 9:00 a 14:00

Per realitzar la preinscripció és imprescindible aportar la següent documentació:

  • Fitxa d’alumne i Annex1, emplenats i signats en color blau (arxius adjunts)
  • Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
  • Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (més endavant, necessitarem la nòmina/rebut d’autònoms del mes que s’inicia el curs)
  • DARDO (document com a demandant d’ocupació), en cas d’estar aturat
  • Un document on aparegui el teu número d’afiliació a la Seguretat Social (vida laboral, nòmina o contracte antic), en cas d’estar aturat

Avanci’ns aquesta documentació (Annex, fitxa, DNI…) per e-mail agestiogirona@adams.es,  per tal de revisar-la, i confirmar-li que sigui correcta.L’annex i la fitxa caldrà que els empleni i firmi amb bolígraf blau i necessitarem que ens faci arribar els originals al nostre centre de Girona:

ADAMS Formació Girona        

C/Cor de Maria, 8

17002 Girona                                          

*MOLT IMPORTANT: no es matricularà a cap alumne/a del que no tinguem l’annex i la fitxa alumne originals.

El número de places és limitat.

Si us plau, envieu la documentació quan abans millor.

La recepció de la documentació no suposa la matriculació en el curs.

Per més informació, contacteu-nos a formaciogirona@adams.es o al 972221009.

. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CURS

. FITXA ALUMNE/A