Resolucions judicials

En aquest apartat podeu trobar totes les sentències, resolucions administratives i judicials, dictades pels organismes competents, en què la institució n’és part o si alguna d’aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en la institució (com l’alcalde/alcaldessa, els regidors/es, president/a, consellers/es, diputats/es).

També les resolucions judicials definitives sobre compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, anonimitzades.

  • Any 2021

    Durant l’any 2021 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament de Besalú en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació.

    Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bongovern a l’Ajuntament de Besalú dins l’any 2021

  • Any 2020

    Durant l’any 2020 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament de Besalú en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació.

    Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bongovern a l’Ajuntament de Besalú dins l’any 2020