Pla de Govern Local i Retiment de Comptes

El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura, que recull els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà l’equip de govern de l’Ajuntament de Besalú, més enllà de la seva activitat ordinària.

L’Ajuntament de Besalú considera que informar i retre comptes amb la ciutadania ha de ser un dels principals eixos de la transparència de qualsevol administració pública.

En aquest apartat podeu consultar diferents documents que resumeixen l’acció de govern de l’Ajuntament o recullen els aspectes més significatius dels diferents mandats.

  • Pla de Govern

    pla govern-19-23

    Clica aquí per descarregar-te el Pla de Govern 2015-2019 de l’Ajuntament de Besalú

  • Rendiment de Comptes

    Clica aquí per descarregar-te el rendiment de comptes Pla de Govern 2019-2023 de l’Ajuntament de Besalú

    Clica aquí per descarregar-te el rendiment de comptes Pla de Govern 2015-2019 de l’Ajuntament de Besalú