Representants a les institucions

Coneix els representants de l’Ajuntament de Besalú als òrgans col·legiats externs de les associacions, consorcis, entitats, consells i altres òrgans en què aquests ens participa:

Mandat 2023-2027

Corporació a l’Assemblea General de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a l’alcalde, al Sr. Lluís Guinó i Subirós.
Corporació a l’Associació de Municipis per a la independència, al regidor Sr. Joan Puigdevall i Aguilera.
Corporació a l’Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya, a l’alcalde, al Sr. Lluís Guinó i Subirós.
Corporació per al Consell d’entitats de Besalú, al regidor Sr. German Mas i Hormigo.
Corporació a l’Hospital d’Olot, a la regidora Sra. Irene Mañas i Serra.
Corporació a l’Assemblea General del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient, al regidor Sr. Joan Serra i Serrat.
Corporació a la Comissió de Seguiment de l’Abocador Comarcal, al regidor Sr. Joan Serra i Serrat.
Corporació al Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, a l’alcalde, al Sr. Lluís Guinó i Subirós.
Corporació a l’Assemblea General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al regidor Sr. Joan Serra i Serrat.
Corporació al Consell Escolar de l’Institut Escola i a la Llar d’infants, Consell intermunicipal Escolar, a la regidora Sra. Raquel Surroca i Ramos.
Corporació a l’Associació per la Defensa Forestal, al regidor Sr. Joan Serra i Serrat.
Corporació a l’Assemblea General del Consorci Localret, al regidor Sr. German Mas i Hormigo.
Corporació al Consell Esportiu de la Garrotxa, al regidor Sr. Joan Puigdevall i Aguilera.
Corporació a “Turisme Garrotxa”, al regidor Sr. German Mas i Hormigo.
Corporació a “Edat 3 Besalú, SL”, a la regidora Sra. Irene Mañas i Serra.
Corporació a l’Associació de Municipis Porta a porta, al regidor Sr. Joan Serra i Serrat.