Representants a les institucions

Coneix els representants de l’Ajuntament de Besalú als òrgans col·legiats externs de les associacions, consorcis, entitats, consells i altres òrgans en què aquests ens participa:

Sr. Lluís Guinó i Subirós, alcalde,  com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Assemblea General de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
 • Associació de Municipis per a la independència
 • Consell Esportiu de la Garrotxa

Sra. Josefina Surina i Gelis, primera tinenta d’alcaldia, com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya
 • Consell d’entitats de Besalú

Pendent de delegació, com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Consell Escolar de l’Institut Escola i de la Llar d’infants, i al Consell intermunicipal Escolar
 • Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Assemblea General del Consorci Localret

Sr. Albert Serra Figueras, regidor, com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Assemblea General del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient
 • Comissió de Seguiment de l’Abocador Comarcal
 • Associació PaP

Sra. Vanessa Duran i Barceló, regidora, com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Turisme Garrotxa

Sr. Dani Balés Juanola, regidor, com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Associació per la Defensa Forestal

Pendent de delegació, com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Assemblea General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 • Edat 3 Besalú, SL
 • Hospital d’Olot