Ple municipal

El Ple de la corporació està format per 11 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcalde.

És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble.

Té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

Composició del Ple

ALCALDE 

 • Sr. Lluís Guinó i Subirós (JxCAT-JUNTS)

REGIDORES i REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN

 • JxCAT-JUNTS

Sra. Vanessa Duran i Barceló 
Sra. Sira Huete Robles 
Sr. German Mas i Hormigo 
Sr. Oriol Ortega i Torras 
Sr. Joaquim Grau Castañer 

Portaveu: Sr. Lluís Guinó i Subirós, i com a portaveu suplent la Sra. Vanessa Duran i Barceló.  

REGIDORES i REGIDORS DE L’EQUIP A L’OPOSICIÓ

 • ERC-+B-AM (ERC-AM)
  Sr. Josep Alfred Cairó i Munné
  Sra. Laura Segura i Jordà
  Sr. Ramon Brugada i Terradellas

Portaveu: Sr. Josep Alfred Cairó i Munné, i com a portaveu suplent el Sr. Ramon Brugada i Terradellas.

REGIDORES i REGIDORS AMB ACTA DE REGIDORS SENSE RESPONSABILITAT

 • JxCAT-JUNTS

Sra. Josefina Surina i Gelis 
Sr. Daniel Balés i Juanola 

SECRETARI

 • Sr. Josep Pomés Comas

Clica aquí per consultar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Besalú del 8 de juliol de 2019 on s’anuncia el carpitàs de l’Ajuntament de Besalú per la legislatura 2019-2023