Comissió Especial de Comptes

Composició de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Besalú

President:
  • L’alcalde, Sr. Lluís Guinó i Subirós
Vocals:
  • Dos membres del grup polític municipal de JxCAT:
    • German Mas Hormigo, 2r Tinent d’alcaldia
    • Sira Huete Robles, 3a Tinenta d’alcaldia
  • Un membre representant del grup polític municipal d’ERC-AM:
    • Sr. Ramon Brugada i Terradellas.
  • Secretari: Josep Pomés i Comas, secretari/a de la Corporació