Informe sol·licitud informació

Informe del nombre de sol•licituds rebudes i la seva tipologia (Càrrecs electes, personal, estructura administrativa, contractes, subvencions, pla de govern, informació econòmica, gestió dels serveis, participació ciutadana… )

El nombre total de les resoltes i de les desestimades, amb la motivació, si és el cas. I el nombre de les pendents de resoldre.

Any 2021

  • Quart trimestre – No s’han rebut sol·licituds
  • Tercer trimestre – No s’han rebut sol·licituds
  • Segon trimestre – No s’han rebut sol·licituds
  • Primer trimestre – No s’han rebut sol·licituds

Any 2020

  • Quart trimestre – No s’han rebut sol·licituds
  • Tercer trimestre – No s’han rebut sol·licituds
  • Segon trimestre – No s’han rebut sol·licituds
  • Primer trimestre – No s’han rebut sol·licituds